Stichting Semmy en UZA foundation slaan de handen in elkaar

Antwerpen, 22 juni 2020 – Stichting Semmy gaat een driejarige samenwerking aan met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Samen gaan ze de strijd aan tegen agressieve hersentumoren bij kinderen, met name de hersenstamkanker DIPG (diffuse intrinsieke ponsgliomen) en de hersenkanker HGG (hooggradige gliomen). Stichting Semmy zet zich al jarenlang in voor een behandeling van deze vormen van kanker bij kinderen en wil het vooruitstrevende (klinische) onderzoek aan het UZA naar de behandeling van DIPG en HGG dan ook graag financieren.

Informatie over het onderzoek – https://helden.uzafoundation.be/ en meer specifiek op de pagina – https://helden.uzafoundation.be/hersenkanker-bij-kinderen/.

In België en Nederland samen, krijgen jaarlijks circa 20 kinderen de diagnose DIPG of HGG. Omdat deze relatief zeldzame vormen van kanker zijn, laat een succesvolle behandeling lang op zich wachten. John Emmerik, mede-oprichter van Stichting Semmy en papa van de overleden Semmy: “Onze frustratie is dat de genezingskans van kinderen met DIPG nog steeds vrijwel 0% procent is en dat je als ouders van de één op de andere dag weet dat je je kind tussen 2 en 12 maanden kwijt bent. En dat terwijl bij andere vormen van kinderkanker de overlevingskans gelukkig is gestegen naar meer dan 70%.” Het is meer dan noodzakelijk de krachten internationaal te bundelen om zo patiëntjes met deze diagnose te helpen. Nicole van Dijk, tevens mede-oprichter van Stichting Semmy en moeder van Semmy, vult aan: “Hoe meer onderzoeken wij kunnen opstarten, hoe meer kans op succes. We hopen dat de samenwerking met het UZA en hun onderzoek patiëntjes een beter toekomstperspectief kan geven.” “Onze missie is dan ook dat kinderen met DIPG en HGG kunnen leven met hoop na deze verschrikkelijke diagnose.” vervolgt John Emmerik.

Wat houdt het onderzoek in?

Het UZA startte een aantal jaar geleden het wetenschappelijk onderzoek naar agressieve hersenkanker. Inmiddels is er een therapeutisch vaccin ontwikkeld op basis van dendritische cellen waarbij het eigen immuunsysteem wordt getraind om kankercellen te doden. Er is goede hoop dat dit vaccin, in combinatie met de gebruikelijke chemo- en radiotherapie, een meerwaarde kan bieden voor de patiëntjes. Momenteel wordt door UZA een protocol uitgewerkt dat, na presentatie aan de Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO), in de zomer van 2020 bij de Belgische overheid wordt ingediend. Prof. Zwi Berneman “De bedoeling is om de klinische studie, met inclusie van de eerste patiëntjes, eind 2020 op te starten.”

Het vaccin

Het therapeutische kankervaccin op basis van patiënt-specifieke dendritische cellen werd ontwikkeld door UZA en UA (Universiteit Antwerpen) onder leiding van prof. Berneman. Het vaccin is inmiddels succesvol ingezet bij meer dan 100 kankerpatiënten tijdens klinische studies bij volwassenen met acute myeloïde leukemie (AML), longvlieskanker, uitgezaaide borstkanker en hersenkanker. Bij de groepen van patiënten behandeld met dit vaccin steeg de gemiddelde overlevingsduur met 60% of meer. Omdat het vaccin een succes bleek, wil het team van prof. Berneman dit nu ook bij jongere patiëntjes met DIPG of HGG bestuderen.

Wat betekent dit voor de patientjes?

Patiëntjes zullen aanvankelijk in het UZA met het vaccin behandeld worden. Dankzij de steun van Stichting Semmy kan deze studie ook aangeboden worden aan Nederlandse patiëntjes. In de eerste fase van de studie wordt een groep van 10 patiëntjes behandeld en wordt gekeken naar het de resultaten van het vaccin in combinatie met chemo- en radiotherapie. Na evaluatie kunnen in de tweede fase van de klinische studie bijkomende patiëntjes worden behandeld. www.uzafoundation.be