Zorgboek: Financieel

PGB

PGB staat voor Persoons Gebonden Budget. Het geeft mensen die lichamelijke en/of geestelijke hulp nodig hebben, de mogelijkheid zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen of begeleid worden. Hiervoor kunt u mensen aannemen die u helpen. Wanneer u dit niet zelf kunt/wilt regelen, kunt u een wettelijk vertegenwoordiger aanstellen die dit regelt. Er bestaan verschillende soorten PGB’s. meer specifieke mogelijkheden over verschillende soorten en mogelijkheden van PGB’s en het aanvragen daarvan vindt u op: http://www.pgb.nl

Maatschappelijk werker

Deze is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving wat betreft PGB, maar u kunt ook bij ze terecht als u vragen heeft en/of bemiddeling nodig hebt omtrent uw werk. Ook zijn zij op de hoogte van welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot taxi/ziekenvervoer, huishoudelijke hulp, het bekostigen van hulpmiddelen zoals een rolstoel en kunnen zij u helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van specifieke formulieren bij de zorgverzekeraar.