Ontmoet het onderzoeksteam

Het onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen dat gefinancierd wordt door Stichting Semmy vindt in verschillende ziekenhuizen plaats:

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
In het Prinses Máxima Centrum is in 2020 dankzij Stichting Semmy de ‘robotarm van Tijn’ aangeschaft & geplaatst. De robot-arm ondersteunt de neurochirurg om op een veilige manier tumorweefsel te verkrijgen voor diagnostiek. Hiermee kan het verloop van hersen(stam)kanker bij kinderen beter in kaart gebracht en gevolgd worden. De nieuwe robot-arm zal gebruikt worden om genavigeerd biopten te kunnen nemen uit diepgelegen hersentumoren bij kinderen, zoals bij hersenstamkanker. Ook kan op termijn met het robotsysteem medicatie direct in deze diepgelegen tumoren toegediend worden, voor hopelijk een effectievere behandeling met minder bijwerkingen. Er staan klinische studies gepland met experimentele medicijnen, die tumorcellen met de robot-arm beter kunnen bereiken en vervolgens gericht kunnen bestrijden.

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (voorheen VUmc)
Van 2007 tot 2019 ondersteunde Stichting Semmy het onderzoek bij VUmc. Op deze pagina staat een overzicht wat het onderzoeksteam onder leiding van Prof. Gertjan Kaspers allemaal heeft bereikt in al die jaren. In 2019 is het laboratorium onderzoek verplaatst naar het Prinses Máxima Centrum. Dr. Hulleman en Dr. Meel van het Prinses Máxima Centrum bestuderen daar momenteel de biologische mechanismes van DIPG. Wat gaat er mis in de cellen die een tumor in de hersenstam veroorzaken? Door naar de verschillen in eiwitexpressie te kijken, ontdekten zij de invloed van een bepaald eiwit op de ontwikkeling van de tumor. Deze ontdekking staat aan de basis van het vervolgonderzoek bij Prinses Máxima Centrum, dat zich richt op een nieuwe combinatie aan medicatie om DIPG te behandelen. Lees meer over de recente onderzoeksresultaten.

ErasmusMC
Het doel van het onderzoeksproject bij ErasmusMC is om een eerste klinische studie te ontwikkelen waarin, door middel van PET-MRI, wordt vergeleken of intra-arteriële toediening gecombineerd met opening van de bloed-hersenbarrière inderdaad leidt tot een hogere opname van chemotherapie in de tumor ten opzichte van de standaard toediening. De verwachting is dat de chemotherapie de tumor beter bereikt terwijl het zich minder verspreidt in de rest van het lichaam, waarmee in patiënten meer effect en minder bijwerkingen wordt beoogd. De methodes zullen eerst worden onderzocht in volwassen patiënten met hersentumoren alvorens ze worden vertaald naar studies voor kinderen met DIPG. Dit zal plaatsvinden in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht waar kinderen met DIPG centraal worden behandeld.

Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Het UZA startte een aantal jaar geleden het wetenschappelijk onderzoek naar agressieve hersenkanker. Inmiddels is er een therapeutisch vaccin ontwikkeld op basis van dendritische cellen waarbij het eigen immuunsysteem wordt getraind om kankercellen te doden. Er is goede hoop dat dit vaccin, in combinatie met de gebruikelijke chemo- en radiotherapie, een meerwaarde kan bieden voor de patiëntjes. Dankzij de steun van Stichting Semmy kan deze studie ook aangeboden worden aan DIPG patiëntjes. Zij zullen aanvankelijk in het UZA met het vaccin behandeld worden. In de eerste fase van de studie wordt een groep van 10 patiëntjes behandeld en wordt gekeken naar de resultaten van het vaccin in combinatie met chemo- en radiotherapie. Na evaluatie kunnen in de tweede fase van de klinische studie bijkomende patiëntjes worden behandeld. Meer informatie op: https://helden.uzafoundation.be/hersenkanker-bij-kinderen/.

Hoe het begon, promoties
VUmc is een universitair medisch centrum, waar behalve patiëntenzorg, onderwijs en opleiding, het wetenschappelijk onderzoek een kerntaak is. Binnen het VUmc Onderzoek Naar Kinderkanker (VONK) is er begin 2008 op verzoek van Stichting Semmy een speciaal onderzoeksprogramma van start gegaan onder de naam VONK-SEMMY. Directe aanleiding was het overlijden van Semmy aan een hersenstamtumor. De start was voorzichtig met een doorlooptijd van vier jaar en twee onderzoeksprojecten. Het eerste onderzoek, uitgevoerd door Viola Caretti werd succesvol afgerond middels een promotie en vele publicaties in gezaghebbende internationale tijdschriften. Viola deed belangrijk laboratoriumonderzoek, o.a. als voorbereiding op een experimentele behandeling bij patientjes, waarbij lokaal in de hersenstam een tumorceldodend middel werd ingebracht.

Het tweede onderzoek, uitgevoerd door Marc Jansen, is in 2015 afgerond in de vorm van zijn promotie en leverde ook diverse publicaties op. Marc zette o.a. de zogenaamde autopsie studie op, waarbij – uiteraard met toestemming – direct na overlijden van een patientje het tumorweefsel uit de hersenstam wordt verwijderd om te worden gebruikt voor laboratoriumonderzoek. Ook zette hij klinisch onderzoek op waarbij met een zogenaamde PET-scan wordt onderzocht of de geneesmiddelen wel de hersenstamtumor bereiken.

Hierna volgden dr. Sophie Veldhuizen van Zanten, dr. Lot Sewing, dr. Hans Meel en Dr. Fatma Elzahraa El-Khouly,.

Gelukkig zijn er de afgelopen jaren zoveel donaties gedaan, dat Stichting Semmy de omvang van het SEMMY onderzoek heeft kunnen uitbreiden en dat een vaste doorlooptijd is losgelaten. Hoe meer geld er beschikbaar komt, hoe meer mensen er kunnen worden aangesteld om onderzoek te doen. Meer onderzoek betekent meer en eerder resultaten, en dan kunnen we eerder iets voor kinderen met een hersenstamtumor betekenen.