Persbericht

Antwerpen – september 2021. Elk jaar krijgen ongeveer 20 kinderen in België en Nederland de diagnose van hooggradig glioom of ponsglioom, twee nog steeds moeilijk te behandelen agressieve vormen van kanker in de hersenen en hersenstam. Om in te zetten op betere overlevingskansen voor deze patiënten, gaat het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) van start met een klinische studie met een therapeutisch vaccin tegen deze kankers.

Een hoge nood aan nieuwe behandelingsopties
De voorbije decennia is kankerbehandeling bij kinderen met rasse schreden vooruitgegaan, waardoor het gemiddelde genezingspercentage momenteel rond 80% ligt. Er zijn echter agressieve vormen van kanker die tot op vandaag lastig of niet te genezen zijn. Voor bepaalde hersentumoren (hooggradige gliomen) en hersenstamtumoren (ponsgliomen) zijn de overlevingskansen uitermate klein. Gezien de hoge nood aan nieuwe en verbeterde behandelingsopties, heeft UZA een nieuwe klinische studie uitgewerkt voor de behandeling van dit type kankers met gepersonaliseerde immuuntherapie die met steun van Kom op tegen Kanker, Stichting Semmy, het Olivia Fonds, en de UZA Foundation wordt mogelijk gemaakt.

Reeds veel kennis vergaard rond immuuntherapie als behandeling
Het UZA en de Universiteit Antwerpen doen al meer dan 2 decennia wetenschappelijk onderzoek naar celgebaseerde immuuntherapie als behandeling tegen kanker. Inmiddels is er een experimenteel therapeutisch vaccin ontwikkeld op basis van lichaamseigen immuuncellen en mRNA (dit is de boodschap om genetische informatie om te zetten in een signaal). Met dit vaccin wordt het eigen immuunsysteem getraind om kankercellen te herkennen en te doden. Deze experimentele behandeling wordt sinds 2005 uitgebreid geëvalueerd in klinische studies voor volwassen patiënten met verschillende vormen van kanker, waaronder agressieve hersentumoren. Uit belovende resultaten van deze studies, leerden we dat deze vaccins goed verdragen worden (reacties zoals huiduitslag, jeuk of koorts komen wel eens voor) en verzamelden we de nodige wetenschappelijke argumenten om nu verder te bestuderen of deze gepersonaliseerde immuuntherapie, als aanvulling op de huidige kankerbehandelingen, een meerwaarde kan bieden voor kinderen met hersen- of hersenstamkanker.

Van start met een kankervaccin voor kinderen met agressieve hersenkanker
Na grondige evaluatie door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, kreeg het UZA-team toelating voor de start van een klinische studie voor 10 patiënten tussen 1 en 17 jaar met een bevestigd hooggradig glioom of ponsglioom. De studie is ontworpen om de gepersonaliseerde celtherapie toe te dienen in combinatie met de klassieke kankerbehandelingen, zoals chemo- en radiotherapie en zal in eerste instantie een antwoord bieden op de vraag of deze combinatie haalbaar is bij jonge patiënten. Daarnaast zal in deze patiëntengroep ook nagegaan worden hoe de therapie ervaren wordt en zullen de eerste gegevens over de doeltreffendheid van de therapie verzameld worden. De vaccins worden geproduceerd in anicells, een spin-off van het UZA en de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in het produceren van celgebaseerde therapieën. Tijdens hun behandeling worden de patiënten nauwgezet opgevolgd door het studieteam en wordt de studie gemonitord door een onafhankelijke raad van internationale kinderoncologen. De eerste resultaten van de studie worden verwacht medio 2024, wanneer het einde van de inclusiefase voorzien is.

Meer informatie: https://helden.uzafoundation.be/hersenkanker-bij-kinderen/.

Deel dit bericht!